ГлавнаяПо тегу "BDDB2017"
2

Günümüzdə geniş istifadə olunan İnternet servisləri, Veb və Mobil tətbiqlər və Mobil Rabitə bir çox ehtiyaclarımızı qarşılamaqla yanaşı iri həcmlərdə verilənlərin yaranmasına böyük təkan verir (zəng tarixçələri, mətnlər, emaillər, sosial mediadakı yenilənmələr, şəkillər, videolar, məkan məlumatları və s.). Baxmayaraq kı, müasir kompyuterlərin güclü hesab edildiyi

Подробнее
2

Интернет-сервисы, web и мобильные приложения, а также повсеместная коммуникация, широко доступные сегодня и решающие многие наши потребности, одновременно стимулируют производство огромного количества данных (в виде метаданных звонков, текста, электронных писем, статусов в социальных сетях, фотографий, видео, местонахождения и т.д.). Даже с доступной сегодня вычислительной мощностью

Подробнее