2

Bulud xidməti haqqında bilməli olduğumuz, bilmədiyimiz İlk bulud xidmətləri 10 il öncə təqdim olunmağa başlayıb. Lakin Azərbaycanda müəssisə rəhbərlərinin yarısından çoxu hələ də IaaS, PaaS və SaaS kimi bulud xidməti modellərinin nə olduğunu, necə işlədiyini başa düşmür. Şirkətin rəqəmsal verilənlərini ayrıca bir məhsul kimi qəbul etdikdə,

Подробнее
2

В этом году термин «Big Data» отмечает свое 10-летие! За это время само понятие стало довольно распространенным, но далеко не все еще осознают, насколько быстро и глубоко технологии обработки больших массивов данных меняют самые различные аспекты жизни общества. Перемены происходят в различных сферах, порождая новые

Подробнее