2

Təəssüf ki, istifadəçilərin çoxu üçün «additiv texnologiyalar» dünyada artan populyarlığına baxmayaraq hələ də əsrarəngiz və anlaşılmayan bir məfhum olaraq qalmaqdadır. Üstəlik, bir çoxları 3D çapının nəyə lazım olduğunu da doğru-dürüst anlamırlar. Bu gün 3D çapının məişətdə və sənayedə istifadə olunmasına on misal gətirərək belə avadanlıqda

Подробнее